Tänään on tiistai 25.09.2018

Uutiset

Tykkytuhoalueille poikkeusluvat

Tykkytuhoalueiden hakkuut ja puunkorjuun voi tehdä 1.4.-30.6.2018 välisenä aikana heti, kun metsänkäyttöilmoitus on saapunut perille Metsäkeskukseen. Metsäkeskus ei edellytä, että hakkuut aloitetaan vasta 10 vuorokauden kuluttua metsänkäyttöilmoituksen jättämisestä. Tästä määräajasta poikkeamiseen ei myöskään tarvitse hakea metsälain 14 §:n poikkeuslupaa.

Metsänkäyttöilmoituksen lisätietoihin tulee merkitä hakkuun arvioitu aloittamisaika. Menettely ei koske metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Edellä kerrottu menettely edellyttää, että ilmoituksen kohteena olevalla käsittelyalueella korjataan pääasiallisesti kaatunutta, vaurioitunutta tai tuhoissa kuollutta puuta.

Poikkeusmenettely on voimassa Pohjois-Karjalan osalta Juuassa, Lieksassa, Nurmeksessa, Valtimolla ja Polvijärvellä.

 

Ilmoitus kannattaa tarkistaa

Poikkeuksellinen menettely koskee vain kuluvan vuoden tykkylumen tuhoamien metsien puunkorjuuta mainituilla alueilla ja aikarajauksella. Metsänkäyttöilmoitus on tarkistettava, jos toimenpide tai hakkuualue muuttuu.

Metsänkäyttöilmoituksen tarkistaminen on tarpeen tehdä, jos voimassaolevaan metsänkäyttöilmoitukseen on tarve tehdä muutos aiemmin ilmoitetusta (metsälaki 14 §): hakkuutapa tai käsittelyalue muuttuu merkittävästi aiemmin ilmoitetusta. Ilmoituksen tarkistamiselle ei ole laissa säädettyä määräaikaa. Tarkistaminen on kuitenkin tehtävä ennen metsätöiden ja puunkorjuun aloittamista.

Tarkemmat ohjeet tykkytuhoalueiden metsänkäyttöilmoituskäytännöistä ovat Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla www.metsakeskus.fi/lumituhohakkuut.

 

Verkkolehteä voivat lukea vain kirjautuneet käyttäjät. Kirjaudu palveluun