Tänään on maanantai 17.02.2020

Uutiset

”Kolin kehittämisalue Ahmovaaraan asti”

Kolin kehittämisen kohdealueen aluerajausta on tarkoituksenmukaista laajentaa Koli-Ahmovaara -osayleiskaavan aluerajausten mukaisesti, Lieksan kaupunginhallitus toteaa maakuntaehdotuksesta antamassaan lausunnossa. Tällöin eri kaavatasot ja alueiden kehittämismahdollisuudet ovat paremmin yhtenevät.

Lieksa esittää erityisesti laajennusta maisemallisesti suojaisan Lahnalammen laakson suuntaan, mikä tullee olemaan yksi merkittävä matkailuun liittyvä uudisrakentamisen suunta tulevaisuudessa.

Kolin kehittämisen kohdealue -merkintää kaupunginhallitus pitää muuten erittäin toivottuna ja hyvänä asiana kehittämisen ja vireille tulevan yleiskaavoituksen kannalta.

Suunnittelumääräyksessä todettu erityisten kulttuuri- ja luontoarvot huomioiminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ei saa Lieksan mielestä johtaa siihen, että kansallispuiston vaikutus heijastuu koko aluerajauksen mukaiselle alueelle. Määräykseen tulisi lisätä, että alueelle voi sijoittua myös alueen luonteeseen sopivaa teollisuutta.

Metsien ja rantojen kannalta arvokas Mera-aluevaraus Kolin matkailullisesti tärkeiden alueiden ja Kolin kehittämisen kohdealue -merkinnän päällä on ristiriitainen ja on lausunnon mukaan poistettava.

 

Verkkolehteä voivat lukea vain kirjautuneet käyttäjät. Kirjaudu palveluun