Tänään on lauantai 18.01.2020

Uutiset

Paalasmaan kehittäminen turvattava

Paalasmaata koskeva, maakunnallisesti merkittävän maisema-alueen merkintä on poistettava, Juuan kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 ehdotuksesta.

Vaihtoehtoina poistolle ovat merkinnän supistaminen merkittävästi tai varmistaminen muutoin, että Paalasmaata voidaan kehittää Pohjois-Karjalan aluerakenne 2040 -selvityksen mukaisesti alueena, jolla mahdollistetaan virkistykseen ja matkailuun liittyvää uutta asumista ja paikasta riippumattomia työympäristöjä.

Paalasmaan on merkitty maakuntakaavaehdotukseen maakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Paalasmaan kehittämistä Pohjois-Karjalan aluerakenne 2040 -selvityksen mukaisella tavalla ei ole varmistettu. Esitetyn merkinnän suunnittelumääräys edellyttää, että alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja maisema-arvot sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä. 

 

Verkkolehteä voivat lukea vain kirjautuneet käyttäjät. Kirjaudu palveluun